Integritetspolicy

Crosskolan.se får dina personuppgifter i första hand direkt från dig vid registrering, dessa uppgifter används endast av Crosskolan.se för att kunna bedriva dess verksamhet, personuppgifter delas inte med 3:e part. Du kan när som helst avsluta din profil genom att kontakta Crosskolan.se som kan radera dina uppgifter.