Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter då avtalet ingicks, det vill säga när ni skickade in er bokning.
Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet.
Skicka meddelandet till gabriel@crosskolan.se
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal inom 14 dagar från genomförd bokning kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig.
Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.
Vi kommer att använda banköverföring för återbetalningen och den kommer inte att kosta dig något.